Sporenie v zlate

Ing. Beáta Jankajová - 0905 997 541

AKCIA Zlaté Vianoce

  • Minimálna splátka investície už od 1 eura
  • Minimálna cieľová suma vo výške 5 000 eur
  • Vernostný bonus 4% až 7% v zlate
  • Dodanie alebo odkup zlata už od 10 g
  • Bez povinnosti pravidelných platieb
  • Možnosť mimoriadnych vkladov
  • Sporenie aj v striebre